ภาคเหนือ

หจก.โชคยิ่งเจริญ CHOKYINGCHAREON
จังหวัด เชียงใหม่
ที่อยู่ 15 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, 50110
เบอร์โทร 053-451 476
แฟกซ์ -
ร้านมือหนึ่งมอเตอร์
จังหวัด เชียงใหม่
ที่อยู่ 85/8 ม.7 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทร 053-297657 , 087-2762200
แฟกซ์  
บจก.เอ.วี.กำแพงเพชร (2009)A.V.Kamphaeng Phet (2009)
จังหวัด กำแพงเพชร
ที่อยู่ 11/3 ม.9 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์โทร 055-850909
แฟกซ์ 055-850900
หจก.โชคอนันต์ ลิสซิ่ง Chokanan Leasing
จังหวัด น่าน
ที่อยู่ 212/12 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
เบอร์โทร 054-750025-1
แฟกซ์ 054-750025, 757199
บจก.แพร่ บี.พี.กรุพ Phrae B.P. Group Ltd.
จังหวัด แพร่
ที่อยู่ 80,82 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
เบอร์โทร 054-534438
แฟกซ์ 054-534439
หจก.ราชายนต์ เอซี Rachayont AC Ltd.
จังหวัด นครสวรรค์
ที่อยู่ 237/9-10 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร 056-312998, 089-9588228
แฟกซ์ 056-312998
บจก.อุทัยธานี ซูซูกิ Uthaithani Suzuki Co.,Ltd.
จังหวัด อุทัยธานี
ที่อยู่ 25 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัย จ.อุทัยธานี 61000
เบอร์โทร 056-512144
แฟกซ์ 0-5652-4329
บจก.วชิรมอเตอร์ไบค์ Wachira Motor Bike Co.,Ltd
จังหวัด พิษณุโลก
ที่อยู่ 176/24 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์โทร 055-211950
แฟกซ์ 055-302664
หจก.สุโขทัย ป.นิวมอเตอร์ Sukhothai Por Newmotor
จังหวัด สุโขทัย
ที่อยู่ 91/1 ม.4 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
เบอร์โทร 055-611434
แฟกซ์ 055-645792
หจก.ชัยชนะออโต้ไบท์
จังหวัด เชียงใหม่
ที่อยู่ 530-530/1 ถ.เจริญเมือง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์โทร 053-308476-9
แฟกซ์ 053-242604
หจก.เด่นห้ามอเตอร์ กรุ๊ป Denha motor group
จังหวัด เชียงราย
ที่อยู่ 294 ม.15 ถ.ราชโยธา ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร 053-718707
แฟกซ์ 053-718707
หจก.คิมเซอร์วิสแอนด์พาร์ท Kimservice and part
จังหวัด อุตรดิตถ์
ที่อยู่ 242/2 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทร 055-407507
แฟกซ์ 055-440264
บจก.จิราภัณฑ์ Jirapan
จังหวัด ลำพูน
ที่อยู่ 60/3 ม.1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
เบอร์โทร 053-591222
แฟกซ์ 053-591222
บจก.วิจิตรยนตรกิจ Vijit Yontrakit
จังหวัด พิษณุโลก
ที่อยู่ 911 ม.10 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์โทร 055-221974-6
แฟกซ์ 055-221973
หจก.เถินธวัชยนต์ลำปาง Thoen tawat yont lampang
จังหวัด ลำปาง
ที่อยู่ 378 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เบอร์โทร 054-228601
แฟกซ์ 054-318572
หจก.ถาวรอะไหล่ยนตรการ 2007 Tawon alaiyontrakhan 2007
จังหวัด เพชรบูรณ์
ที่อยู่ 97 ม.3 ต.วังโปง อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ์ 67240
เบอร์โทร 056-743073
แฟกซ์ 056-743150
บจก.จินเส็ง Chinseng
จังหวัด พิจิตร
ที่อยู่ 9/52 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
เบอร์โทร 056-650328
แฟกซ์
หจก.เอนกยนต์
จังหวัด พิจิตร
ที่อยู่ 2/23-26 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
เบอร์โทร 056-613579
แฟกซ์ 056-652732
หจก.เวียงแก้ว มอเตอร์ 2013 Wiangkaew Motor 2013
จังหวัด พะเยา
ที่อยู่ 482-486 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จังหวัด พะเยา 56000
เบอร์โทร 054 431 186
แฟกซ์
หจก.ป.จีระมอเตอร์ Por Jiramotor
จังหวัด ตาก
ที่อยู่ 382 ม. 11 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63120
เบอร์โทร 055-546082 , 095-6343677 , 091-8213382
แฟกซ์ 055-512666
บจก.วชิรมอเตอร์ไบค์ Wachira Motor Bike Co.,Ltd
จังหวัด พิษณุโลก
ที่อยู่ 176/24 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์โทร 055-211950
แฟกซ์ 055-302664
หจก.ป.เจริญยนต์พาณิชย์ Por.Chareonyon Phanit
จังหวัด น่าน
ที่อยู่ 88 ม.3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
เบอร์โทร 054-791031,089-2626318
แฟกซ์ 054-791031
ร้านโอ๊ดบริการ OAT BURRIKAN
จังหวัด น่าน
ที่อยู่ 120 ม.15 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ. น่าน 55160
เบอร์โทร 054-797094
แฟกซ์ 054-797094
หจก.คิว มอเตอร์ไบค์ Kute Motorbike
จังหวัด อุทัยธานี
ที่อยู่ 262/4-6 ม.5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61000
เบอร์โทร 056-521277,056-531147
แฟกซ์ 056-531991