นายอุทัย พิมพ์ใจชน เดินทางมาเยี่ยมบริษัทลี่ฟาน กรุ๊ป

เดือนมีนาคม ปี2004 อดีตประธานสภาแห่งประเทศไทย นายอุทัย พิมพ์ใจชน เดินทางมาเยี่ยมบริษัทลี่ฟาน กรุ๊ป