นายกรัฐมนตรีจีนนาย เวิน เจีย เป่า ตรวจเยี่ยมบริษัท ลี่ฟาน กรุ๊ป

วันที่21 เดือนธันวาคม ปี2008 นายกรัฐมนตรีจีนนาย เวิน เจีย เป่า ตรวจเยี่ยมบริษัท ลี่ฟาน กรุ๊ป