ลี่ฟาน แมนูแฟคเจอร์(ไทยแลนด์) ได้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2008

บริษัท ลี่ฟาน แมนูแฟคเจอร์(ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา