ลี่ฟาน แมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จัดการประชุมตัวแทนจำหน่ายสินค้า

บริษัท ลี่ฟาน แมนูแฟคเจอร์(ไทยแลนด์)จำกัด จะจัดการประชุมตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศในเดือนมิถุนายน 2553