ลี่ฟาน กรุ๊ป ลงทุนจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทย่อย ในเขตอุตสาหกรรมไทย จีน ระยอง

บริษัท ลี่ฟาน แมนูแฟคเจอร์(ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัท ลี่ฟาน กรุ๊ป ได้มาลงทุนจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทย่อยในเดือนพฤศจิกายนปี2009 บริษัทตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมไทยจีนจังหวัดระยอง สำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 2 สำหรับด้านธุรกิจโครงการแรกจะเน้นการขายและการบริการของรถจักรยานยนต์ และเครื่องการเกษตรในประเทศไทยและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ปรัชญาทางด้านธุรกิจของบริษัทคือที่จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของยี่ห้อรถจักรยานยนต์ที่มาจากประเทศจีนในประเทศไทย